New Arrivals

Loving Youu
Loving Youu
An introvert Rhexa Alexandria who hated her own birthday had two things in life, yun ay ang makapagtapos at makitang muli ang kanyang ama. She lost her father in the exact day of her birthday. Nawala ito sa gitna ng karagatan. Naniniwala ang iba na patay na ito ngunit hindi ang dalaga. Rhexa studied so hard, para sa kanya tanging pag aaral na lamang ang nakikita nitong daan para matupad ang matagal ng hinihiling. In her mind once she graduated and become successful, she will hire someone to look at her father. But what if, meeting her father means breaking her heart and losing someone who become part of her world. What will she choose? Would she gave up that Someone or her King?
Romance